Kosten Mandelig Verkeersgebied

Op verschillende huizenkoop sites kan een verkeerde bijdrage Mandelig Verkeersgebied staan.

De bijdrage voor 2020 is op de ledenvergadering in mei 2020 vastgesteld op € 110,=

De bijdrage is voor onderhoud van de mandelige zaken zoals de verlichting in de binnenstraat, onderhoud van gemeenschappelijk glas en de speedgate.
Ook de electra rekening voor de verlichting en speedgate vallen hieronder.

Tevens wordt er gereserveerd voor vervanging/groot onderhoud aan de mandelige glaspanelen, speedgate en zijpoorten.

De bijdrage wordt verzocht in 1 keer te betalen om de kosten voor de vereniging te beperken.
Mocht dit niet lukken, dan kan er een betalingsregeling worden getroffen.
De voorwaarden hiervoor zijn op de ALV van 09-04-2013 als volgt aangenomen:

  •  Op aanvraag kan er met een schriftelijke overeenkomst in tweevoud een betalingsregeling worden afgesproken.
  • De betalingsregeling betreft maximaal 4 termijnen
  • Over het openstaande gedeelte van een maand na de vervaldatum wordt de wettelijke rente + 2 procentpunt berekend over het gehele boekjaar, met een minimum van 10 euro.

Dit is dus een aanpassing van het gestelde in de koopovereenkomst, beheerregeling art 6 lid c.